1

Voleu saber si esteu patint assetjament psicològic a la feina?

Dimensions de l’assetjament psicològic a la feina.

Heinz Leymann defineix l’assetjament psicològic com la comunicació hostil i no ètica dirigida de manera sistemàtica per un o més individus, fonamentalment cap a una persona, a la qual s’empeny cap a una situació d’indefensió i impotència continuada per la persistència d’activitats d’assetjament moral.

Aquesta definició, que exclou conflictes puntuals i se centra en el moment en què la situació psicològica provoca trastorns psiquiàtrics, comparteix tres elements amb totes les altres que han assajat caracteritzar aquest fenomen:

1) Es defineix des de la perspectiva del seu efecte sobre la víctima, no des de la intenció de l’agressor/a.

2) Cal que el subjecte pacient experimenti alguna una conseqüència negativa

3) El comportament agressor ha de ser persistent. Típicament, les accions hauran de produir-se almenys un cop per setmana i durant un llarg període de temps (d’almenys 6 mesos).

Per a detectar si us trobeu sotmesos a assetjament psicològic és bo que valoreu si us trobeu exposats a alguna de les situacions següents:

a) Atac a la víctima mitjançant mesures organitzacionals, com ara:

 • Adjudicació de les pitjors tasques
 • No adjudicació de cap tasca
 • Adjudicació de tasques sense sentit
 • Adjudicació de tasques per sota de les habilitats de l’adjudicatari
 • Adjudicació de tasques degradants
 • Jutjar la feina realitzada de manera errònia o ofensiva

b) Aïllament social en l’entorn de treball:

 • Restricció de les possibilitats de parlar per part del superior
 • Trasllat a una sala allunyada dels companys
 • Prohibició als companys de parlar-hi
 • Negar comunicació mitjançant miradetes i gestos subtils o indirectes
 • Negativa a escoltar allò que la persona presumptament víctima d’assetjament té a dir.
 • Tractar la persona presumptament víctima d’assetjament  com si no hi fos

c) Atac a la vida privada:

 • Crítica o burla constant de la vida privada
 • Aterrir mitjançant trucades telefòniques
 • Procurar que la persona presumptament víctima d’assetjament sembli estúpida
 • Divulgació de rumors
 • Promoure la sospita que la persona presumptament víctima d’assetjament és boja
 • Riure-se’n d’algun defecte personal

d) Agressions (aquesta dimensió de l’assetjament és el menys
freqüent):

 • Forçar el tractament psiquiàtric
 • Proposicions sexuals
 • Amenaces d’agressió de violència
 • Maltractament físic i/o agressió sexual
 • Atac a les actituds i els comportaments de base religiosa o ideològica
 • Agressió verbal