1

Jubilació pel règim general de la Seguretat Social

La reforma de les pensions aprovada des de Madrid l’estiu de 2011, i en vigor des del gener de 2013, ajorna progressivament l’edat de jubilació per al règim de la Seguretat Social dels 65 als 67 anys, en un període de transició fins al 2027. L’exigència dels anys de cotització que es tindran en compte per calcular la pensió també augmenten, en una ampliació que es dispara dels 16 actuals fins als 25.

Així, segons aquesta reforma que retarda de manera progressiva l’edat de jubilació, aquest 2019 podran accedir a la jubilació els treballadors docents amb cotització al règim general de la Seguretat Social: els funcionaris  de carrera que van aprovar les oposicions a partir del 2011, el professorat interí i el personal amb contracte laboral. El canvi en la normativa prové del Decret Llei espanyol 5/2013, de l 15 de març, publicat el 16 de març de 2013.     

El canvi en la normativa prové del Decret Llei 5/2013, de l 15 de març, publicat el 16 de març de 2013.

Edats de jubilació

Les edats de jubilació i el període de cotització a què es refereix el paràgraf anterior s’aplicaran de manera gradual :

Taula d'edats de jubilació
Taula d’edats de jubilació

Jubilació
ordinària / legal

L’any 2019 es podran jubilar als 65 anys els
treballadors que hagin acumulat com a mínim 36 anys i 9 mesos –o més-
cotitzats. Els treballadors que no comptin amb aquesta cotització només es
podran jubilar amb 65 anys i 8 mesos.

Cal haver cotitzat com a mínim 15 anys a la
Seguretat Social com a requisit per poder acollir-se a aquesta fórmula de
jubilació.

Jubilació
anticipada per voluntat de la persona interessada

Cal acreditar un període mínim de cotització efectiva de 35 anys i haver
complert una edat inferior als dos anys a l’edat de la jubilació ordinària.

Aquesta fórmula de jubilació inclou una reducció per cada trimestre (o fracció de trimestre) proporcional al temps que resti per complir l’edat legal de jubilació en el moment de jubilar-se, amb les situacions següents:

Taula de reduccions per cada trimestre
Taula de reduccions per cada trimestre

Jubilació anticipada de treballadors amb discapacitat

L’edat de
jubilació en el cas de treballadors amb un grau de discapacitat igual o
superior al 65%, o amb un grau de discapacitat igual o superior al 45%, es pot
reduir amb l’aplicació de coeficients reductors.