1

Persones interines novelles.

Període de prova inicial

Aquelles persones que s’incorporin a la docència per primera vegada (persones interines novelles) i que tinguin un nomenament de com a mínim un mes, hauran de passar un període d’avaluació al centre que conclourà abans dels primers quatre mesos.

Curs d’iniciació a la tasca docent

Docència per primera vegada o persones interines novelles

Totes aquelles persones que hagin estat nomenades per a tot aquest
curs en un mateix centre docent abans del 13 de setembre en règim de
substitució o interinitat sense una experiència docent prèvia de dotze mesos o
més en els darrers tres cursos escolars hauran de realitzar el curs d’iniciació
a la tasca docent. Aquest curs també inclou una avaluació per part d’inspecció.