1

Manteniment de la borsa de treball docent

Borsa de treball docent. Aula d'institut.

Totes aquelles persones que formen part de la borsa de treball
docent estan OBLIGADES  a acceptar les
places adjudicades, ja que només se’ls oferiran les places que compleixin amb
les opcions sol·licitades.