1

Grup de treball de Cicles Formatius

Benvolgudes i benvolguts,

Aquest darrer curs 2018-2019 el Departament d’Educació va voler fer una reforma exprés i de gran envergadura del currículum de la formació professional al nostre país.

Objectius de la reforma

La Resolució amb què es va articular la reforma curricular es va fer amb presses, sense comptar amb la comunitat educativa, i perjudicant greument els ensenyaments professionalitzadors en reduir la formació integral i de qualitat a l’alumnat, substituint-la per pràctiques en empresa.

La reforma pretén unificar la formació acadèmica de la Formació Professional (FP) ordinària i la de l’FP dual, que es concentra en el primer any d’estudis. Durant el segon any els alumnes es bifurquen entre aquells que fan pràctiques corresponents a l’FP no dual, i aquells que van als centres de treball amb  la fórmula de beca. Per tant, globalment es redueix  el temps que els alumnes estan a les aules en favor de la formació en l’àmbit de l’empresa. L’ alumnat tindria entre 150 i 200 hores menys de formació acadèmica el primer any i disminuiria també fins a un terç el temps dedicat a la formació i orientació laboral. A canvi, augmentarien les hores que els alumnes estarien a les empreses fent pràctiques no remunerades, les noves xifres en aquest sentit serien d’entre 300 i 400 hores.

A més a més a Catalunya la modificació curricular afectaria entre 6.000 i 7.000 professors i professores, que atenen uns 140.000 alumnes. Les xifres poden variar perquè aproximadament el 50% dels centres són públics i la resta privats o concertats i sobre aquests darrers no hi ha informació detallada.

Grup de treball

En vista d’aquest despropòsit des de la Intersindical hem decidit fer uns grups de treball per a la reforma del currículum de la FP, per tal de presentar una proposta curricular que s’adapti a les necessitats de les diferents famílies professionals i no menyscabi la integritat i qualitat de la formació que donem al nostre alumnat. Els grups de treball s’estructuraran per famílies i intentarem que no superin els 10 membres per a la seva millor coordinació. Aquests seran coordinats per diferents delegats alliberats de la secció de formació professional.

Us animem a participar-hi, bé sigui presencialment a la nostra seu, bé sigui telemàticament, en l’elaboració de la nostra proposta curricular!

Façana de l'escola d'arts plàstiques i disseny de Móra la Nova
Façana de l’escola d’arts plàstiques i disseny de Móra la Nova

Podeu escriure’ns per a la vostra participació al correu educacio.fp@intersindical-csc.cat!