1

Finalització de la vacant

Finalització de la vacant

La direcció del centre ha de comunicar a la persona interina o
substituta la finalització de la vacant o substitució per incorporació del titular
del lloc de treball.

El primer dia lectiu posterior a la data de cessament (abans de les 10 h) la persona interina o substituta ha d’accedir de nou a l’aplicació a l’apartat “Acceptació / finalització de l’adjudicació” per tornar a quedar disponible.

A més, ha de presentar la credencial signada per la direcció del
centre a la Secció de Gestió de Personal Docent del servei territorial
corresponent o enviar-la escanejada per correu electrònic.