1

Adjudicació d’una plaça per error

Aula institut alumnes per grups

En els casos que s’adjudiqui una plaça per error, el servei territorial ha de vetllar per oferir a la persona afectada una altra vacant o substitució com més aviat millor.