1

Agressió al meu centre docent

He patit una agressió al meu centre docent, què he de fer?

Si has patit una agressió i has sofert danys, has de saber que es tracta d’un accident de treball, i que pots presentar denúncia davant dels mossos, la policia local o el jutjat corresponent. Has de comunicar-ho per escrit a direcció en un termini de 2 dies mitjançant l’annex 1 del document adjunt.

Has de saber que tens dret a l’assessorament jurídic i a sol·licitar l’assistència lletrada del departament en cas de presentar denúncia. També a l’assessorament de les seccions de prevenció de riscos laborals. Et recomanem que llegeixis atentament el protocol de prevenció, detecció i actuació davant situacions de violència envers els treballadors dependents del Departament d’Educació.

Protocol de prevenció, detecció i actuació

Els nostres delegats de prevenció seran al teu costat per a qualsevol dubte o assessorament que necessitis.