1

Nou protocol de tramitació de baixes mèdiques i altres novetats en la gestió del personal del Departament d’Educació

Nou protocol de baixes mèdiques

Benvolgudes i benvolguts, podeu consultar les novetats de gestió del personal docent (entre elles el nou protocol de tramitació de baixes mèdiques) en aquest enllaç. Pel que fa al personal de les llars d’infants ho podeu consultar aquí. I pel personal d’administració i serveis i dels professionals d’atenció educativa, aquest és l’enllaç.

Les singularitats del nou protocol de tramitació de baixes mèdiques són:

  • Ja no cal tramesa en paper.
  • La documentació s’arxiva al centre durant un període de cinc anys per tal de tenir documentació original en casos de reclamacions, etc.
  • La Instrucció 1/2019, de 6 de febrer, sobre justificació d’absències per motius de salut del personal docent dels centres i serveis educatius del Departament d’Educació, estableix: “Tan bon punt el treballador tingui coneixement de la situació de baixa, ho ha de comunicar al director o directora del centre on està adscrit, i fer-li arribar el comunicat de baixa, com a molt tard, l’endemà de la data de l’expedició”. Pot ser en format digital (escanejada).
  • Protocol d’aplicació amb data dimarts 1 d’octubre de 2019