1

Nomenaments no telemàtics

Són tots aquells nomenaments que tenen alguna característica especial que fa que no es concretin per la via telemàtica habitual. Poden ser per difícil cobertura, per urgència o per entrevista, i així com en els telemàtics el treballador només ha d’acceptar la plaça que se li adjudica, en aquest cas cal sol·licitar la plaça mitjançant algun procediment que trobareu detallat en els enllaços.

Des de la Intersindical-CSC no veiem bé, en cap cas, que una entrevista personal sigui determinant a l’hora d’adjudicar una plaça. Pensem que l’estabilitat i l’avaluació objectiva de mèrits haurien de ser la base de la política de personal.

Escull el teu servei territorial: