1

La formació professional no és en venda

Formació professional

El Departament d’Educació i el Govern estan posant al servei de les patronals la formació professional.  En aquest sentit el 29 d’abril es va publicar al DOGC la Resolució EDU/1076/2019 de 24 d’abril, que ha gestat unilateralment la Direcció General de Formació Professional i que preveu l’increment de les hores que l’alumnat de formació professional dual farà a l’empresa, en detriment de les hores lectives en el centre educatiu. A més, per tal d’unificar el currículum i l’organització dels centres educatius, també es reduiran les hores lectives de l’alumnat que no fa dual (més d’un 90% del total).

El professorat, els i les estudiants i totes les organitzacions sindicals educatives ens oposem a aquesta reforma total de la formació professional. Per això, dimarts 28 de maig al matí, ens vam concentrar davant del Departament d’Educació per protestar-hi, alhora que a la Mesa de Negociació ens vam posicionar unitàriament contra el que significa la Resolució del 24 d’abril. Com a mínim es va aconseguir que el Departament d’Educació recollís i plantegés una flexibilització en l’aplicació d’aquesta resolució el curs 2019-2020. En la mateixa reunió el Departament va assegurar que el curs vinent no es perdria cap lloc de treball. Tanmateix, com que no en teníem prou (què passarà amb la plantilla a mitjà termini, la flexibilització vol dir l’aplicació en alguns centres i en altres no?) tots els representants la part social ens vam aixecar de la Mesa de Negociació.

CCOO i UGT trenquen la unitat sindical

Tanmateix, a la tarda del mateix dimarts 28 de maig, es van reunir representants de diferents Departaments del Govern, les patronals de les empreses i representants de CCOO i d’UGT de Catalunya, i van obrir la porta que s’apliqués la reforma ja el curs 2019-2020 perquè en aquest reunió s‘hi van negociar modificacions rellevants que afectaran, sens dubte, l’organització i el currículum dels centres educatius, i tot això sense tenir en compte alumnat, famílies ni la resta de sindicats amb representativitat a l’Ensenyament. D’aquesta manera CCOO i UGT trencaven la unitat sindical mostrada al matí.

A més, aquestes dues organitzacions sindicals han demanat públicament que la concertació i negociació de la resolució EDU/1076/2019 passin a discutir-se en l’àmbit de la Comissió Rectora de la Formació Professional, ens adscrit a Presidència.

Ens trobem davant un model de governança de la formació professional posat al servei de les empreses, molt allunyat del model de les organitzacions sotasignants, que defensem que les decisions sobre la formació professional recaiguin en els agents educatius.

En base a aquesta porta oberta a la reunió de la tarda, el Departament d’Educació va publicar l’endemà unes orientacions curriculars d’aplicació ja el curs vinent, en contra a la demanda unitària que fèiem al matí. Destaquem, però, que la publicació d’aquestes orientacions NO té cap suport legal, ja que tots els decrets curriculars actuals, de tots els cicles formatius, es basen en uns altres decrets aprovats pel Consell Escolar de Catalunya que encara són vigents.

Per tot això les organitzacions sotasignades demanem i ens comprometen a lluitar per:

  • La retirada immediata de la Resolució EDU/1076/2019 de 24 d’abril.
  • La retirada de les orientacions curriculars per al curs vinent penjades al web del Departament. Tenint en compte que som a final de curs, aquestes orientacions, que afecten tan profundament l’organització dels centres educatius, l’alumnat, el professorat i els seus horaris, fan impossible la introducció de canvis coherents i ordenats.
  • L’obertura d’un procés de negociació real dintre el Departament d’Educació per debatre i negociar amb tota la comunitat educativa si calen canvis en l’organització de la formació professional a mitjà termini.
  • Visibilitzar la lluita i l’organització dels col·lectius més afectats com l’alumnat i el professorat.

Crida a CCOO i UGT

D’altra banda, fem una crida a CCOO i UGT perquè retornin al posicionament sindical unitari que exigeix l’aturada, per al curs vinent, de qualsevol de les modificacions curriculars inicialment previstes i que les negociacions es realitzin íntegrament en el si del Departament d’Educació.

Defensem la Formació Professional

També fem una crida a participar en l’assemblea que convoca la plataforma Defensem la Formació Professional que tindrà lloc dijous 6 de juny a les 16.45 hores a la Sala d’Actes de l’Associació de Mestres Rosa Sensat, i en la qual discutirem sobre quines són les eines més efectives per aturar aquesta veritable reforma integral que ens volen imposar.

USTEC·STEs (IAC)                   I-CSC                           ASPEPC·SPS                 CGT